Ergitme
Genel Bilgiler
Dökümhanemizde her biri 1500 kg/saat ergitme kapasiteli, 1 adet dual trak indüksiyon ocağı bulunmaktadır. Ergimiş metalin, karbon, silis ve karbon eşdegerleri, termik analiz ve spektral analiz ile kontrol edilmekte ve her pota sicaklık kontrolüne tabi tutulmaktadır. Döküm sonrası sertlik ve mikroyapı kontrolleri de yapilmaktadır.